3. Sınıf Sesli Kale Tüm Dersler

3. Sınıf Sesli Kale Tüm Dersler

Tüm Dersler

Kitaplarımız hazırlanırken Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü kazanımlar ve öğrencilerin yaş grupları dikkate alınmıştır. Kitaplarımızda yer alan testler, soruların taksonomik sürece uygun şekilde, basitten zora doğru sıralanmasıyla oluşturulmuştur. Hazırlanan testlerle öğrencilere öğrendiklerini değerlendirme, sorgulama ve kontrol etme imkânı sağlanmıştır. Bazı konular birleştirilerek konularla ilgili "Doğru Yanlış" , "Boşluk Doldurma", "Eşleştirme", "Soru Cevap" etkinlikleri hazırlanmıştır. Soru Bankalarımızın sonunda tüm derslerin kazanımlarını içeren 2 adet değerlendirme testi yer almaktadır. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerinden oluşmaktadır.

336 sayfa