Öğrenme Performansım

Öğrenme Performansım

Türkçe - Hayat Bilgisi

200 TL

Öğretim sürecinin her aşamasında yer alabilecek Öğrenme Performansım Sözel Defterim Türkçe ve Hayat bilgisi derslerinin kazanımlarını içeren konu anlatımları, etkinlikler ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.   Dijital olarak da zengin içeriklere sahip defterimizde yer alan turuncu karekodlar sayesinde yalnızca dijital ortamda sunulan içeriklere erişilebilmektedir. Bu içerikler sayesinde öğrencilerin derse katılımının artırılması hedeflenmiştir. 

Defterde yer alan içerikler şöyledir:

  • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Konu Özetleri
  • Kazanım bilgisini adım adım pekiştiren Etkinlikler
  • Ünite sonlarında yer alan Ünite Testleri
  • Analitik düşünme becerisinin gelişmesine yönelik hazırlanmış Beceri Temelli Testler

 Yalnızca dijital platformda sunulan Turuncu QR bölümlerinde yer alan DİGİTAL İÇERİKLERde ise Konuyu pekiştiren dijital etkinlikler bulunmaktadır. 

Metin ve görsellerle desteklenen Öğrenme Performansım Sözel Defterim, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, analitik düşünme, görsel ve grafik yorumlama gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir. 

Netbil  Öğrenme Performansım Sözel Defterim içinde yer alan etkinliklerin çözümlerine dijital kütüphaneden ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tahta Uygulaması destekli defterlerimiz, öğretim sürecinin her anında online ya da sınıf içinde kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.