Periyot Serisi

Tüm Dersler

İlkokul Periyot Serisi  "ETKİNLİK", "MİNİ TEST", "BÖLÜM TARAMA TESTİ" ve "ÜNİTE TESTİ" bölümlerinden oluşmaktadır.

Etkinlik bölümlerinde; sınıf düzeyi, ders ve konunun içeriğine uygun olacak şekilde doğru yanlış soruları, açık uçlu sorular, boşluk doldurma gibi etkinlikler yer almaktadır.

"Mini Test" bölümünde, ilgili kazanıma ait çoktan seçmeli soru ya da sorular yer almaktadır. Bu bölümler derste işlenen konuya ait değerlendirmenin dersin hemen bitiminde yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

"Bölüm Testi" nde, birden çok kazanımın bir arada bulunduğu çoktan seçmeli sorular yer almaktadır.

Farklı soru kalıplarının kullanıldığı bu bölümler ile öğrencilerimizin ilgili kazanımlara ait eksikliklerinin kısa sürede fark edilebilmesini ve yeni konuya bu eksikliklerinin giderilerek geçilmesini hedefledik.

Her ünite sonunda ünite ile ilgili tüm kazanımların yer aldığı iki adet ünite testi yer almaktadır.  Ünite ya da tema sonlarında yer alan bu bölümler; öğrencilerimizin, konuya ait kazanımların tamamını tekrar edip farklı soru tarzlarıyla bilgilerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

956 sayfa