5. Periyot Türkçe Etkinlikli Soru Bankası

5. Periyot Türkçe Etkinlikli Soru Bankası

Türkçe

100 TL

Periyot Serisi kitaplarımız, "Beceri Temelli Eğitim Modeli"ne uygun birer kaynak niteliğindedir. Öğretim sürecinin her aşamasında kullanıma uygun şekilde hazırlanmış olan kitaplarımız hem okul içinde hem online eğitimde hem de bireysel çalışmalarda başarının anahtarıdır.

Periyot Serisi kitaplarımızın içeriği şu şekildedir:

Öğretim programlarının öngördüğü kazanım bilgilerinin yer aldığı Konu Özeti

Kazanımların küçük parçalar hâlinde ve aşama aşama işlendiği Etkinlikler

Konuya ait kazanımların sorgulandığı, farklı zorluk düzeyindeki sorulardan oluşan Kazanım Tarama Testleri

Üniteye ait tüm kazanımlara yönelik yeni nesil sorulardan oluşan Beceri Temelli Değerlendirme Testleri

Okul sınavlarına yönelik çalışma alanlarından oluşan Yazılıya Hazırlık Bölümleri

Periyot Serisi kitaplarımız çek-kopar şeklindeki sayfa tasarımıyla pratik kullanım imkânı sunmaktadır.

Etkinlik ve Yazılıya Hazırlık sorularının tamamının çözümleri dijital kütüphanede yer almaktadır.