Öğrenme Performansım

Öğrenme Performansım

Türkçe - Matematik - Hayat Bilgisi

Öğretim sürecinin her aşamasında yer alabilecek Öğrenme Performansım Defterim Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinin kazanımlarını içeren konu anlatımları, etkinlikler ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Dijital olarak da zengin içeriklere sahip defterlerimizde yer alan turuncu ve mavi karekodlar sayesinde yalnızca dijital ortamda sunulan içeriklere erişilebilmektedir. Bu içerikler sayesinde öğrencilerin derse katılımının artırılması hedeflenmiştir. 

Defterde yer alan içerikler şöyledir:

  • Öğretim programında yer alan kazanımlara uygun Konu Özetleri
  • Kazanım bilgisini adım adım pekiştiren Etkinlikler
  • Ünitenin tüm kazanımlarını içeren sorularla oluşturulmuş Ünite Değerlendirme Testleri

Yalnızca dijital platformda sunulan DİGİTAL İÇERİKLER şöyledir:

  • Turuncu QR olan bölümlerde;
    • Konuyu pekiştiren dijital etkinlikler
  • Mavi QR olan bölümlerde;
    • Ünitenin tüm kazanımlarına ait sorulardan oluşan dijital Ünite Değerlendirme Testleri

Günlük hayattan örneklerle desteklenen Öğrenme Performansım Defterim, öğrencilerin okuma, anlama, yorumlama, analitik düşünme, görsel ve grafik yorumlama, problem çözme gibi birçok becerisinin gelişmesini sağlayacak niteliktedir. 

Netbil Öğrenme Performansım Defterim içinde yer alan etkinliklerin çözümlerine dijital kütüphaneden ulaşabilirsiniz.

Akıllı Tahta Uygulaması destekli defterlerimiz, öğretim sürecinin her anında online ya da sınıf içinde kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır.